HP LaserJet 1000 Printer - Zarflar

background image

Zarflar

Zarf yapısı

Zarf yapısı önemlidir. Zarfların katlama çizgileri birbirlerinden oldukça farklı olabilir; yalnızca
değişik üreticiler arasında değil, aynı zamanda aynı üreticiye ait kutunun içindeki zarflar da
birbirinden farklı olabilir. Zarflar üzerine başarıyla yazdırmak, zarfların kalitesine bağlıdır. Zarf
seçerken aşağıdaki bileşenleri göz önünde bulundurun:

Ağırlık: Zarfın kağıdının ağırlığı 105 g/m

2

’yi geçmemelidir; tersi duruma sıkışma oluşur.

Yapı: Zarflar yazdırılmadan önce, herhangi bir yönde 6 mm’den fazla olmayan kıvrılmalarla
yatay olarak yerleştirilmelidir ve hiç hava içermemelidir. Hava tutan zarflar sorunlara neden
olabilir.

Koşul: Zarfların buruşuk, çentikli veya başka şekilde zarar görmüş olmadığından emin olun.

Boyutlar: 90 x 160 mm - 178 x 254 mm.

İki tarafli birleşme kenarı olan zarflar

İki tarafli birleşme kenarlı yapısı olan bir zarfın iki ucunda da dikey birleşme kenarının olması,
çapraz kenarlarının olmasına tercih edilir. Bu stil, buruşmaya daha yatkın olabilir. Birleşme
kenarlarının aşağıdaki resimde gösterildiği gibi zarfın köşesine kadar uzandığından emin olun:

Uygun

Uygun değil

background image

TRWW

Ortam kullanımıyla ilgili yönergeler 83

Yapışkan şeritli veya parçalı zarflar

Üzerinde soyulan koruyucusu olan yapıştırıcı şeritler veya kapatmak için birden fazla katlanan
kenarı olan parçalar için yazıcının sıcaklığı ve basıncıyla uyumlu yapıştırıcılar kullanılmalıdır.
200° C°. Ek yapıştırıcı parçalar ve şeritler buruşmaya, kıvrılmaya veya sıkışmaya neden olabilir.

Zarfları saklama

Zarfların doğru şekilde saklanması iyi yazdırma kalitesini destekler. Zarfları yatay şekilde
saklamalısınız. Zarfta kabarcık oluşturacak hava kaldıysa, zarf, yazdırma sırasında buruşabilir.