HP LaserJet 1000 Printer - Yazıcı ortamı spesifikasyonları

background image

Yazıcı ortamı spesifikasyonları

HP LaserJet yazıcıları kusursuz baskı kalitesi üretir. Yazıcı çeşitli ortamları kabul eder, (geri
dönüştürülmüş kağıt dahil) kesilmiş tabaka kağıt, zarflar, etiketler, saydamlar, parşömen ve özel
boyutlu kağıt. Ağırlık, pürüz ve nem miktarı gibi özellikler, yazıcı performansını ve çıktı kalitesini
etkileyen önemli faktörlerdir.

Yazıcı, bu kullanım kılavuzunda yer alan yönergelere uygun olarak, birçok çeşit kağıt ve diğer
yazdırma ortamlarını kullanabilir. Bu yönergelere uygun olmayan ortamlar aşağıdaki sorunlara
neden olabilir:

Kötü yazdırma kalitesi

Ortam sıkışmalarının artması

Yazıcının erken yıpranması, onarma gereği

En iyi sonuçlar için, yalnızca HP markalı kağıt ve yazdırma ortamı kullanın. Hewlett-Packard
Company, başka markaların kullanılmasını önermez. HP ürünü olmadıkları için, HP bu kağıtların
kalitelerini etkileyemez veya denetleyemez.

Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan tüm yönergelere uyan ortamın yine de tatmin edici sonuçlar
verememesi olasıdır. Bu, yanlış kullanım, uygunsuz sıcaklık ve nem oranları veya HP’nin üzerinde
herhangi bir denetiminin olmadığı başka değişkenlerden kaynaklanıyor olabilir.

Çok miktarda ortam satın almadan önce, bu kullanıcı kılavuzunda ve Kağıt ve Diğer Yazdırma
Ortamları Yönergeleri
’nde belirlenen gereksinimlere uyduğundan emin olun. (Yönergeleri sipariş
vermeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz:

Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri

.) Büyük miktarda satın

almadan önce, ortamı her zaman sınayın.

DİKKAT

Hewlett-Packard özelliklerine uymayan ortamın kullanılması, yazıcı için onarım gerektiren sorunlara
neden olabilir. Bu onarım, Hewlett-Packard garantisi veya servis sözleşmesi tarafından kapsanmaz.