HP LaserJet 1000 Printer - Hewlett-Packard yazılım lisans sözleşmesi

background image

Hewlett-Packard yazılım lisans sözleşmesi

DİKKAT: YAZILIMIN KULLANIMI AŞAĞIDA BELİRTİLEN HP YAZILIM LİSANS HÜKÜMLERİNE
BAĞLIDIR. YAZILIMI KULLANMANIZ, BU LİSANS HÜKÜM VE KOŞULLARINI ONAYLADIĞINIZ
ANLAMINA GELİR.

HP YAZILIM LİSANS HÜKÜMLERİ

Hewlett-Packard ile bundan başka imzaladığınız bir sözleşme yoksa, aşağıdaki Lisans Hükümleri,
ekindeki yazılımların kullanımını yönetir.

Lisans Haklarının Verilmesi. Hewlett-Packard, Yazılımın bir kopyasını kullanmanız için lisans verir.
“Kullanma”, saklama, karşıdan yükleme, yükleme, yürütme veya Yazılımı görüntüleme anlamına
gelir. Yazılımı değiştiremez, herhangi bir hakkı kaldıramaz veya Yazılımın özelliklerini
denetleyemezsiniz. Yazılım, “eşzamanlı kullanım” için lisanslıysa, izin verilen yetkili kullanıcı
sayısından fazla kullanıcının Yazılımı eşzamanlı Kullanmasına izin vermeyin.

Mülkiyet. Yazılımın mülkiyet ve telif hakları Hewlett-Packard’a veya - üçüncü kişi yazılım
sağlayıcına aittir. Lisansınız, Yazılım üzerinde herhangi bir tasarruf veya mülkiyet hakkı
kazandırmaz ve Yazılım’ın herhangi bir hakkının satışı anlamına gelmez. Hewlett-Packard’ın
üçüncü şahıs yazılım sağlayıcıları, bu lisans Hükümleri’nin ihlali durumunda haklarını
koruyacaklardır.

Kopyalar ve Uyarlamalar. Yalnızca arşivleme amaçlı veya kopyalama ve uyarlama Yazılım’ın yetkili
kullanımında gerekli bir adımsa, Yazılım’ın kopyaları veya uyarlamalarını oluşturabilirsiniz. Tüm
kopya veya uyarlamalara eklemek üzere, özgün Yazılım’a ait tüm telif hakkı bildirimlerini
çoğaltmalısınız. Yazılım’ı kamuya açık herhangi bir ağ üzerine kopyalamayın.

Parçalara Ayrılamaz veya Şifreleri Çözülemez. HP’den önceden yazılı izin sağlanmadan, Yazılım’ı
parçalara ayıramaz ve ayrıştıramazsınız. Bazı yetki alanlarına göre, sınırlı parçalama ve
ayrıştırma için HP’nin izni gerekmeyebilir. İstendiğinde, HP’ye her parçalama veya ayrıştırma
hakkında akla yatkın ayrıntılı açıklamalar vereceksiniz. Yazılım üzerinde, yazılım işleminin gerekli
bir parçası olmadıkça herhangi bir şifre çözme işlemi yapmayın.

Devir. Yazılımı devrettiğiniz takdirde, lisansınız otomatik olarak sona erecektir. Devir üzerine,
Yazılımı, tüm kopyaları ve belgeleriyle birlikte yazılımın devredildiği kişiye vermeniz gerekir.
Devredilen kişi, Lisans Şartlarını, devrin bir şartı olarak kabul etmelidir.

Fesih. HP bu Lisans Şartları’ndan birine uymadığınız durumda lisansınızı feshedebilir. Fesih
üzerine, tüm kopyalarıyla, uyarlamalarıyla ve herhangi bir şekilde birleştirilmiş bölümleriyle birlikte
Yazılımı derhal imha etmelisiniz.

İhracat Maddesi. Yazılımı veya herhangi bir kopyasını veya uyarlamasını, uygulanan kanun veya
düzenlemeleri ihlal ederek ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz.

ABD Hükümeti Sınırlı Hakları. Yazılım ve beraberinde gelen tüm belgeler, tümüyle özel harcama
dahilinde geliştirilmiştir. Onlar, DFARS 252.227-7013 (Ekim 1988), DFARS 252.211-7015 (Mayıs
1991) veya DFARS 252.227-7014 (Haziran 1995)’de tanımlandığı gibi, “ticari bilgisayar yazılımı”
veya FAR 2.101(a) (Haziran 1987)’de tanımlandığı gibi “ticari öğe” veya FAR 52.227-19
(Haziran 1987)’de (veya eşdeğer herhangi bir aracı düzenlemesi veya sözleşme maddesinde)
tanımlandığı gibi “Sınırlı bilgisayar yazılımı” olarak teslim edilir ve lisanslanırlar. Bu tür Yazılımlar
ve beraberinde gelen tüm belgeler için haklarınız ancak ürünle ilgili uygulanan DFAR’lar veya FAR
maddesi veya HP standart yazılım sözleşmesiyle sağlanır.

background image

TRWW

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirgesi 87