HP LaserJet 1000 Printer - D Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri

background image

Aksesuarlar ve sipariş verme
bilgileri

Yazıcınızın kapasitesini isteğe bağlı aksesuarlar ve sarf malzemeleriyle artırabilirsiniz. Optimum
performansı sağlamak amacıyla özel olarak HP LaserJet 1000 Series Yazıcısı için tasarlanmış
aksesuar ve sarf malzemeleri kullanın.

Sipariş verme bilgileri

Öğe

Tanım veya kullanım

Sipariş numarası

Yazdırma sarf
malzemeleri

HP Çok amaçlı kağıt

Çeşitli kullanımlar için HP kağıdı
(1 kutuda, herbiri 500 kağıttan oluşan,
10 balya). Bir numune sipariş etmek
için, ABD’den arayabileceğiniz
numara: 1-800-471-4701.

HPM1120

HP LaserJet kağıdı

HP LaserJet yazıcılarıyla kullanlan
birinci kalite HP kağıdı (1 kutuda,
herbiri 500 kağıttan oluşan, 10 balya).
Bir numune sipariş etmek için,
ABD’den arayabileceğiniz numara:
1-800-471-4701.

HPJ1124

HP LaserJet saydam
film

HP LaserJet tek renkli yazıcılarıyla
kullanılan HP saydam film.

92296T (letter)
92296U (A4)

Toner kartuşları

UltraPrecise toner
kartuşları

HP LaserJet 1000 için yedek toner
kartuşları.

2.500 sayfalık kartuş.

C7115A

Ek belgeler

Kağıt ve Diğer
Yazdırma Ortamları için
Yönergeler

HP LaserJet yazıcılarında kağıt ve
diğer yazdırma ortamlarını kullanma
kılavuzu.

5963-7863

background image

92 Ek D Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri

TRWW

Yedek parçalar

Ortam seçici silindir

Kağıt girişinden kağıdı alarak yazıcının
içine doğru aktarır.

RF0-1008CN

Giriş tepsisi

Yazıcıda ortamı tutmak için kullanılır.

RG0-1013CN

Giriş tepsisi kapağı

Giriş tepsisindeki ortamı tutmak için
kullanılır.

RA0-1405CN

Yazıcı için ayırıcı ped

Yazıcının beslendiği giriş bölümünde
çok sayıda sayfa bulundurmak için
kullanılır.

RF0-1007CN

Sipariş verme bilgileri (devam)

Öğe

Tanım veya kullanım

Sipariş numarası

background image

TRWW

93

E