HP LaserJet 1000 Printer - Dizin

background image

Dizin 97

Dizin

A

Ağır ortam

kullanımla ilgili yönergeler 83

Aksesuarlar

doğrudan sipariş 67
sipariş verme bilgileri 91

America Online

destek hizmetlerine ulaşma 66

Antetli

yazdırma 24

Avrupa Müşteri Destek Merkezi 63
Ayarlar

baskı kalitesi 31
yazıcı özellikleri (sürücü) 28

Ayırma pedi

değiştirme 56

B

Bağlantı noktası kullanılabilirliği 71
Baskı kalitesi

ayarlar 31
en iyileştirme 20
sorun giderme 45

Bileşenler, yazıcı 14
Bir kağıda birden çok sayfa

yazdırma 30

Bölüm 7

C

CompuServe

destek hizmetlerine ulaşma 66

D

Destek

aksuar ve sarf malzemesi sipariş etme 67
America Online 66
Avrupa Müşteri Destek Merkezi 63
CompuServe 66
garanti sonrası 64
HP Destek Asistanı CD'si 67
HP SupportPack 60, 67
kullanılabilirlik 60
Web 66
yazıcı sürücüleri edinme 67
çevrimiçi hizmetler 66
ülke/bölge destek numaraları 64
ürün onarım yardımı (ABD ve Kanada) 62

Donanım

garanti 60
kurma 7
uzatılmış garanti 60

Durum ışığı düzenleri 39
Durum ışıkları 15
Düzenleme bildirileri 75

E

EconoMode 31
Ekrandaki mesajlar 41
Elektrikle ilgili spesifikasyonlar 70
E

NERGY

S

TAR

derecelendirmesi 73

Etiketler

kullanımla ilgili yönergeler 82
yazdırma 22

F

FCC uyumu 72
Filigranlar 30
Finlandiya Lazer Bildirimi 77
Finlandiya, lazer bildirimi 77
Fiziksel spesifikasyonlar 70
Forma baskı 30

G

Garanti

donanım servisi 60
sınırlı 87
toner kartuşu 89
uzatılmış 60

Giriş tepsisi 15
Görüntü kusurları

açık baskı 45
bozuk karakterler 46
buruşmalar 47
dalgalı metin 47
dikey çizgiler 45
eksiklikler 45
gri arka plan 45
katlanmalar 47
kıvrılmış ortam 47
soluk baskı 45
toner bulaşması 46
toner lekeleri 45
toner püskürtme çerçevesi 47
yamuk sayfa 46
yapışmamış toner 46
yinelenen dikey bozukluklar 46

Güç

kapatma 18
voltaj dönüştürme 18

H

Hata mesajları

durum ışığı düzenleri 39
ekrandaki 41

Hazır formlar

yazdırma 24

Hizmet Programları

edinme 67

HP SupportPack 60, 67
HP Yazdırma Gereçleri Çevre Programı 74

background image

98 Dizin

TRWW

J

Japonya EMI bildirisi 76

K

Kağıt

baskı kalitesini en iyileştirme 20
desteklenen boyutlar ve türler 20
kullanımla ilgili yönergeler 81
seçme 20
spesifikasyonlar 79
yükleme 21

Kağıt alma silindiri

değiştirme 53
temizleme 55

Kağıt kullanma sorunları 42
Kanada DOC düzenlemeleri 76
Kart stoğu

kullanımla ilgili yönergeler 83
yazdırma 25

Kore EMI bildirisi 76

L

Lazer güvenlik bildirimi 76
Lisans sözleşmesi, yazılım 86

M

Malzeme güvenliği veri sayfası 74
Motor test sayfası 58

O

Ortam

antetli, yazdırma 24
baskı kalitesini en iyileştirme 20
desteklenen boyutlar ve türler 20
etiketler, yazdırma 22
hazır formlar, yazdırma 24
kart stoğu, yazdırma 25
kullanımla ilgili yönergeler 81
saydamlar, yazdırma 22
seçme 20
spesifikasyonlar 79
yükleme 21
zarflar, yazdırma 23
özel boyutlu, yazdırma 25

Ortam kullanma sorunları 42
Ortam kılavuzları 16
Ortam sıkışmalarını temizleme 51
Ortam sıkışması

temizleme 51

Ortam yolu

temizleme 50

Ortamla ilgili spesifikasyonlar 70

P

Parça numaraları 91
Paylaşılan yazıcılar

yükleme 93

S

Sarf malzemeleri

doğrudan sipariş 67
sipariş verme bilgileri 91

Satış ofisi bölgeleri 68
Saydamlar

kullanımla ilgili yönergeler 82
yazdırma 22

Servis

A.B.D. ve Kanada'da 62
bilgi formu 61
bürosu bölgeleri 68
donanım 60
kullanılabilirlik 60
uzatılmış garanti 60
yazıcıyı yeniden paketleme hakkında yönergeler 60
yetkili sağlayıcılar bulma 67

Ses dağılımları 70
Sipariş verme bilgileri 91
Sorun Giderme

baskı kalitesi 45
durum ışığı düzenleri 39
ekrandaki hata mesajları 41
görüntü kusurları 45
ortam sıkışmaları 51
ortamı kullanımı 42
yazdırılan sayfa sorunları 43
yazıcı 37
yazılım 44
çözümler bulma 38

Spesifikasyonlar

ortam 79
yazıcı 70

Sıkışmalar

temizleme 51

Sınırlı garanti beyanı 87

U

Uygunluk Bildirisi 75
Uzatılmış garanti 60

V

Varsayılan ayarlar

baskı kalitesi 31
yazıcı özellikleri (sürücü) 28

Voltaj dönüştürme 18

W

Web

destek hizmetlerine ulaşma 66

İ

Yardım, çevrim içi 29
Yazdırma

antetli 24
etiketler 22
hazır formlar 24
Kart stoğu 25
saydamlar 22
zarflar 23
özel boyutlu ortam 25

background image

TRWW

Dizin 99

Yazdırma görevleri

bir kağıda birden çok sayfa 30
filigranlar 30
Forma baskı 30
yazdırma işlerini iptal etme 31

Yazdırma işlerini iptal etme 31
Yazdırılan sayfa sorunları 43
Yazıcı

bileşenler 14
donanım kurulumu 7
durum ışığı düzenleri 39
durum ışıkları 15
giriş tepsisi 15
kapasite ve derecelendirmeler 71
kapatma 18
motor test sayfası 58
ortam kılavuzları 16
ortam yükleme 21
sorun giderme 37
spesifikasyonlar 70
temizleme 48
toner kapağı 17
voltaj dönüştürme 18
yazılım yükleme 7
çıkış yolları 16

Yazıcı sürücüleri

edinme 67

Yazıcı özellikleri (sürücü)

baskı kalitesi ayarları 31
bir kağıda birden çok sayfa 30
erişme 28
filigranlar 30
Forma baskı 30
çevrim içi yardım 29

Yazıcılar, paylaşılan

yükleme 93

Yazılım

lisans sözleşmesi 86
sorun giderme 44
yükleme 7

Yazılım hizmet programları

edinme 67

Yükleme

paylaşılan yazıcılar 93
yazılım 7

Z

Zarflar

kullanımla ilgili yönergeler 82
yazdırma 23

T

Temizleme

kağıt alma silindiri 55
ortam yolu 50
yazıcı 48

Toner

eşit şekilde dağıtma 35
EconoMode 31

Toner kapağı 17
Toner kartuşlarını geri dönüştürme 34
Toner kartuşu

değiştirme 36
geri dönüştürme 34
HP dışı toner kartuşları 34
saklama 34
sınırlı garanti beyanı 89
tahmini ömür 34

Toner kartuşu bölgesi

temizleme 49

Toner tasarrufu 31

Ç

Çevreci Ürün Yönetim Programı 73
Çevrim içi yardım

yazıcı özellikleri (sürücü) 29

Çevrimiçi destek servisleri 66
Çıkış yolları 16

Ö

Özel boyutlu ortam

yazdırma 25

Ü

Ürün onarım yardımı 62

background image

100 Dizin

TRWW

background image
background image

hp

LaserJet 1000