HP LaserJet 1000 Printer - Windows XP’de paylaşılan yazıcı yükleme

background image

Windows XP'de paylaşılan yazıcı yükleme

1

Tüm programlardan çıkın.

2

Windows sistem tepsisinden, Start'ı (Başlat) tıklatın ve Control Panel'ı (Denetim masası)
seçin.

3

Printers and Other Hardware'i (Yazıcılar ve Diğer Donanım) çift tıklatın.

4

Add a printer'ı (Yazıcı ekle) tıklatın.

5

Add Printer Wizard'da (Yazıcı Ekle Sihirbazı), Next'i (İleri) tıklatın.

6

Local printer'ı (Yerel yazıcı) seçin, Automatically detect and install my Plug and Play
printer
(Tak ve Kullan yazıcımı otomatik olarak algıla ve yükle) onay kutusunu temizleyin ve
Next'i (İleri) tıklatın.

7

Create new port'u (Yeni bağlantı noktası oluştur) seçin ve Type (Tür) açılır listesinden Local
Port
'u (Yerel Bağlantı Noktası) seçin ve Next'i (İleri) tıklatın.

8

Görüntülenen iletişim kutusuna, yeni bağlantı noktası adını (örneğin,
\\computer_name\printer_share_name) yazın ve OK'i (Tamam) tıklatın.

9

Use the following port'u (Şu bağlantı noktasını kullan) seçin, oluşturduğunuz bağlantı
noktası adını listeden seçin ve Next'i (İleri) tıklatın.

10 Have Disk'i (Disketi Var) tıklatın.

11 Browse'u (Gözat) tıklatın.

12 Open (Aç) iletişim kutusunda, CD-ROM sürücüsünü ve uygun .inf dosyasını seçin ve Open

(Aç) tıklatın.

13 OK’i (Tamam) tıklatın.

14 Listeden HP LaserJet 1000 yazıcı sürücüsünü seçin ve Next'i (İleri) tıklatın.

15 Varsayılan yazıcı adını değiştirmek istiyorsanız, yeni adı Printer name (Yazıcı adı) kutusuna

yazın.

16 Next’i (İleri) tıklatın.

17 Next’i (İleri) tıklatın.

18 Yes'i (Revet) seçin ve Next'i (İleri) tıklatın.

19 Finish'i (Son) tıklatın. Yazıcının başarıyla yüklendiğini doğrulayan bir sınama sayfası

yazdırılır.

background image

TRWW